onsdag 29. august 2007

Kommende arrangement.

Bfit styret vil prøver å få opp aktivitetsnivået i medlemsmassen. Dette vil vi forsøke å få til ved å arrangere sosiale arrangement av typen fester og endagslaiver.

De første planlagte arrangementene vil falle på lørdag 29. september (flyttet pga av andre arrangement), lørdag 27. oktober og lørdag 8. desember.

Vi går ikke ut med mer informasjon før alle detaljer er på plass. Datoene blir allikevel lagt ut fordi man vil at folk skal vite at Styret har planlagt å gjøre noe på de datoene.

u

Ingen kommentarer: