tirsdag 20. februar 2007

Nå kan man komme til bloggen fra forsiden til laiv.org.

Tommyball er en genial mann, og har ordnet det slik at BFIT sin hjemmesidelink, bfit.laiv.org skal sende en videre til bfitbloggen.

Samtidig har bfit fått seg en mailadresse bfit@laiv.org

Dette gjør at det er lettere å få tak i oss.

Takk til TOMMYBALL..

Webansvarlig

mandag 19. februar 2007

GENERALFORSAMLING

Styret vil invitere til generalforsamling tirsdag 27. mars 2007 på gjestehuset fra kl 20.00

Det vil bli avholdt valg av nytt styre.

Sittende medlemmer er :

  • Leder: Toril Mjelva Saatvedt.
  • Økonomiansvarlig: Bjørn Veen
  • Styremedlem: Lill-Janita Hevrøy
  • Materialforvalter: Trond Solberg-Mortensen
  • Varamaterialforvalter/Forum-moderator: Unni Solberg-Mortensen

Av disse trekker Bjørn Veen og Lill-Janita Hevrøy seg.

Disse stiller til valg:

  • Toril Mjelva Saatvedt stiller til gjenvalg som Leder.
  • Tone Storemark stiller til valg som Økonomiansvarlig
  • Trond Solberg-Mortensen stiller til gjenvalg som Materialforvalter.
  • Unni Solberg-Mortesen stiller som vara for Materialforvalter
Om flere ønsker å stille må disse sende en mail snarest til bfitstyret krøllalfa gmail dot com eller bfit krøllalfa laiv dot org.

Styret

Bfitstyret oppretter blogg.

På sitt siste møte oppretter BFITstyret av 2006 en Blogg som et alternativ til en hjemmeside. Denne vil bli brukt som en informasjonskanal til medlemmer av BFIT og andre som er interessert i laiv.

Hjertelig hilsen

Toril, Bjørn, Trond, Unni og Lill-Janett.